Ellen van Hattem

Ellen van Hattem

Bewindvoerder


“Na ruim 25 jaar werkzaam geweest binnen de financiële sector heb ik Van Hattem Bewindvoering opgestart en bewust de overstap gemaakt naar bewindvoering. Juist nu in tijden van crisis en vergrijzing wil ik mijn kennis inzetten voor degene die het het hardst nodig hebben. Ik kan vanwege mijn empathisch vermogen en toegankelijkheid snel tot de kern van het probleem komen en een vertaalslag maken met de cijfers in begrijpelijke taal. Zodoende kan er gewerkt worden aan een structureel op orde brengen van uw financiële administratie.”


Van Hattem Bewindvoering B.V.
Postbus 745
1200 AS Hilversum
info@vanhattembewind.nl
Tel. 035 - 887 1418
Mobiel 06 - 23 48 49 56
KvK 70202389
BTW nr NL0885.86.716.B01

Kosten Bewindvoering

Van Hattem Bewindvoering hanteert de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze tarieven bestaan uit een eenmalige intakevergoeding en een maandelijks bedrag. Voor ektra diensten zoals een woningontruiming of verkoop woning geldt een aangepast tarief. Voor het aanvragen van bewindvoering dient u rekening te houden met eenmalige griffierechten van € 81,-

Wanneer de cliënt niet voldoende financiele draagkracht heeft, zal Van Hattem Bewindvoering een aanvraag bijzondere bijstand indienen bij de gemeente. De intake- en bewindvoerderskosten worden dan geheel of gedeelteijk vergoed. De kosten voor bewindvoering worden maandelijks bij u in rekening gebracht.

Maandtarief 2019 (inclusief BTW)
Bewindvoering zonder schulden:
Voor een alleenstaande
€ 114,14
Voor samenwonenden
€ 136,94
Bewindvoering met schulden:
Voor een alleenstaande
€ 147,62
Voor samenwonenden
€ 177,17
Intakekosten - Eenmalig tarief:
Voor een alleenstaande
€ 644,93
Voor samenwonenden
€ 773,19
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie.