Ellen van Hattem

Ellen van Hattem

Bewindvoerder


“Na ruim 25 jaar werkzaam geweest binnen de financiële sector heb ik Van Hattem Bewindvoering opgestart en bewust de overstap gemaakt naar bewindvoering. Juist nu in tijden van crisis en vergrijzing wil ik mijn kennis inzetten voor degene die het het hardst nodig hebben. Ik kan vanwege mijn empathisch vermogen en toegankelijkheid snel tot de kern van het probleem komen en een vertaalslag maken met de cijfers in begrijpelijke taal. Zodoende kan er gewerkt worden aan een structureel op orde brengen van uw financiële administratie.”


Van Hattem Bewindvoering B.V.
Postbus 745
1200 AS Hilversum
info@vanhattembewind.nl
Tel. 035 - 887 1418
Mobiel 06 - 23 48 49 56
KvK 70202389
BTW nr NL0885.86.716.B01

Wat is Bewindvoering?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke situatie (tijdelijke) problemen hebben met hun financiële administratie en/of het omgaan met geld. De kantonrechter kan dan zijn/haar vermogen onder bewind stellen. Iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld mag daarover niet meer zelf beslissen.

Werkzaamheden Bewindvoering

Tot de gewone werkzaamheden behoren onder andere:

 • Aanvragen bewind en zo nodig mee naar de zitting
 • Beheerrekening openen waarop de inkomsten binnenkomen en waarvan
 • de vaste lasten betaald worden
 • Leefgeldrekening openen waarop wekelijks een vast bedrag gestort wordt
 • voor het huishouden
 • Opstellen budgetplan
 • Het uitvoeren van de betalingen conform het opgestelde budgetplan
 • Aanvragen huurtoeslag en zorgtoeslag
 • Belastingaangifte box 1
 • Kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke heffingen
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand
 • Reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen
 • Regelmatig contact rechthebbende
 • Rekening en verantwoording opstellen voor de rechtbank
 • Het treffen van enkele betalingsregelingen
Wat gebeurt er met uw schulden?

Bewindvoering is niet bedoeld om schulden te saneren. De bewindvoerder maakt wel een hele belangrijke stap om tot een schuldenregeling te komen. Van Hattem Bewindvoering stabiliseert de financiën, inventariseert de schuldenlast en verzorgt de administratieve zaken rond een aanmelding voor schuldhulpverlening.

Op het moment dat de financiële situatie stabiel en gezond genoeg is om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen, zal samen met de cliënt een aanvraag worden gedaan. De kans op een succesvolle schuldenregeling is vele malen groter wanneer deze op het juiste moment wordt opgestart.

Perspectief bieden

Bij bewindvoering gaat het om financiële zaken. Van Hattem Bewindvoering is professioneel en betrouwbaar die oog heeft voor de situatie van de cliënt. Een belangrijk uitgangspunt bij bewindvoering is het zorgen voor financiële rust en stabiliteit. Ik begeleid en coach de cliënt intensief en werk aan het zelfvertrouwen.